balejim-resim-kursu

RESİM KURSU

Resim Kursu ile Yaratıcılığınızı Geliştirin

Her çocuk bir sanatçıdır. Sorun büyüdüğümüzde nasıl sanatçı kalabiliceğimizdir. Picasso’nun sözüyle resim kişinin iç dünyasını ve düşünce yapısını ortaya koyma, geliştirme aracıdır. Öyle ki resim çağlar boyu toplumsal bir eleştiri olarak bile işlev görmüştür. Bu sebeptendir ki sanat eğitimi okul öncesi okul dönemi ve okul sonrasını da kapsar. Çocuklar bütün zihnini resim ile ortaya çıkarır. Resim alanında kuşkusuz çocuklarımızı da katarak büyük yaş gruplarına kadar algılarını, becerilerini, yaratıcılığını ortaya çıkarmak isteriz. Göz, el kordinasyonunu sağlamak, öz güvenini oluşturmak, arkadaşlarıyla iletişimlerini sağlamak, iç dünyasını renklerle ve farklı malzemelerle ve teknikleri kullanarak, çocuklarımızın eğlenmesini sağlamak isteriz. Hayal gücünü geliştirmenin bilincindeyiz.

 

Balejim ailesi ve uzman öğretmenlerimizle birlikte, sanat sevgisini kazandırmak görevimiz olacaktır.

 

Balejim, verdiği resim eğitimiyle yetişkin olduğunda ne istediğini bilen, dengeli, sanatın sonsuzluğundan yararlanan bireyler yetiştiriyor. Genel eğitimin içerisinde önemli olan ve özel bir yer tutan estetik eğitimini, her çocuğun “yaratıcı” olduğu gerçeğiyle veriyor.

resim-kursu

Çocukluk dönemi, hareketli, coşkulu, ruhsal yapısı, duygusal dünyanın dış etkenlere açık olması nedeniyle resim eğitimi alabilecekleri en verimli dönemdir. Çocuk kendini tanır, dışa vurur, bir değer olduğu bilincine varır, duygu durumunu düzenler, bakış açısını değiştirir, resim onu zenginleştirir. Çocuk resimleri, zihinsel ve çizgisel gelişimi gösteren bir belgedir.

 

Kişinin estetik eğitimi alması onun doğadan, sanat eserinden haz duymasını, yaşadığı çevreyi güzelleştirmesini sağlar. Birçok teknolojik gelişme, insanlık yararına dönük çalışmalardır oysa insan ruhuna seslenmeyen şeyler kuru kalır.

 

Balejim, verdiği resim eğitimiyle yetişkin olduğunda ne istediğini bilen, dengeli, sanatın sonsuzluğundan yararlanan bireyler yetiştiriyor. Genel eğitimin içerisinde önemli olan ve özel bir yer tutan estetik eğitimini, her çocuğun “yaratıcı” olduğu gerçeğiyle veriyor.

btn

 

ÖN KAYIT FORMU

Geleceğin sanatçılarının adımlarını ilk attığı sanat okulumuza ile tanışın.

Düğmeye tıklayıp formumuzu doldurabilirsiniz…

footer-upper